Financijsko poslovanje

2022. godina

1. Financijski plan:

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2022.g. i projekcija za 2023.g. i 2024. godinu

2021. godina

1. Financijski plan:

III.izmjene i dopune fin. plana Gradske knjižnice Novalja za 2021.godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu 

Plan i program rada za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.

2020. godina

1. Financijski plan:

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

2. Financijsko izvješće:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu.

Financijski izvještaj za razdoblje 1.siječnja 2020.-31.prosinca 2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja 2019. - 31. prosinca 2019.

2019. godina

1. Financijski plan:

Izmjene i dopune financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

2. Financijsko izvješće:

Financijsko izvješće za 2018. godinu

2018. godina

1. Financijsko izvješće:

Financijsko izvješće za 2017. godinu