Financijsko poslovanje

2023. godina

1. Financijski plan:

2022. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2021. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2020. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2019. godina

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće:

2018. godina

1. Financijsko izvješće: